Bally, Charles

Bally, Charles, švicarski lingvist (Ženeva, 4. II. 1865 – Ženeva, 10. IV. 1947). Učenik → Ferdinanda de Saussurea, usmjerio se prema strukturalnoj lingvistici, utemeljio francusku stilistiku, posebno se posvetio lingvistici govora. Svoje poglede sintetizirao u djelu Opća lingvistika i francuska lingvistika (Linguistique générale et linguistique française, 1932).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: