Bezgrješno začeće

Bezgrješno začeće, Giovanni Tiepolo, Bezgrješno začeće, Madrid, Prado
Bezgrješno začeće, kršćanski blagdan (latinski: Immaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis), slavi se 8. XII. (na Istoku od VIII. stoljeća, na Zapadu od IX. stoljeća). Teološka teza o Mariji, koja je kao buduća Bogorodica od prvog časa postojanja “milosti puna” i izuzeta od istočnoga grijeha, ima dugu tradiciju u kršćanskoj teologiji, a kao katoličku dogmu proglasio ju je papa Pio IX. 1854. Česti su likovni prikazi Disputa o Bezgrješnom začeću u talijanskom slikarstvu XVI. stoljeća, Imakulata u španjolskom i talijanskom slikarstvu od XVII. stoljeća (→ Guido Reni, → Murillo, → Tiepolo), te u masovnim pučkim kipovima Gospe Lurdske.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: