Tiepolo, Giovanni Battista (Giambattista)

G. B. Tiepolo, Kleopatrina gozba
Tiepolo, Giovanni Battista (Giambattista), tal. slikar i grafičar (Venecija, 5. III. 1696 – Madrid, 27. III. 1770). Jedan od najistaknutijih predstavnika kasnoga baroka i rokokoa, virtuozni majstor iluzionizma i perspektive. U palačama i crkvama sjev. Italije, Würzburga i Madrida izveo, u harmoničnom sazvučju vedrih svijetlih boja (Tiepolova modra) mnogobrojne cikluse fresaka alegorijskog i mitol. sadržaja. Autor raskošnih slika u ulju (Otmica Sabinjanki; Skidanje s križa), portreta i žanr-scena iz pučkog života (Menuet) te bakropisa. Znatno utjecao na španj. i njem. slikarstvo.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: