peristaza

peristaza (grčki περιστασιον), u antičkoj arhitekturi, trijem okružen nizom stupova (→ kolonada), koji sa svih strana okružuje neku građevinu, napose grčki hram → peripter. Ne odnosi se na trijem koji okružuje otvoreni prostor, naprimjer peristil.

 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: