kolonada

kolonada, Berninijeve kolonade na Trgu sv. Petra u Rimu
kolonada (franc.), jedan ili više nizova stupova povezanih arhitravom ili lukovima koji nose trijem, krov ili razrješuju pročelje građevine. Stupovi mogu biti simetrično poredani u ravnoj liniji (agora u Ateni), polukrugu (Berninijeva k. pred bazilikom sv. Petra u Rimu) ili krugu (Bramanteov Tempieto u Rimu).