Mohorovičić, Stjepan

Mohorovičić, Stjepan, hrvatski fizičar, astronom, matematičar (Bakar, 20. VIII. 1890 – Zagreb, 13. II. 1980). Sin → Andrije. U seizmologiji razvio novu metodu određivanja dubine potresa, potvrdio postojanje Mohorovičićeva diskontinuiteta (1914), otkrio postojanje dodatnih diskontinuiteta u Zemljinoj kori (1916) kao i postojanje slabijih diskontinuiteta u dubljim slojevima Zemlje. Postavio teoriju o postanku Mjeseca i tvrdio da Mjesec ima koru i Mohorovičićev diskontinuitet (1924, 1927), što je potvrđeno 1969. Kritizirao Einsteinovu teoriju relativnosti i postavio vlastitu. Njegov je najvažniji rezultat postuliranje → pozitronija (1934), vezanog stanja elektrona i pozitrona. Pozitronij je poslije eksperimentalno otkriven (1949–52). Znao je za → pozitron (1923) prije Diracove teorije pozitrona. Zaslužan za razvoj zrakoplovne meteorologije, analizirao aerološka mjerenja strujanja zraka u većim visinama s pomoću pilot-balona.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: