deoksiribonukleinska kiselina

deoksiribonukleinska kiselina (DNK, prema engleskom: deoxyribonucleic acid DNA), organska makromolekula u staničnoj jezgri (gdje čini glavni sastojak kromosoma), u nekim organelama (mitohondrijima i plastidima) i mnogim virusima. Čine je dva polinukleotidna lanca spiralno zavijena jedan oko drugoga (dvostruka uzvojnica, heliks). Tu su strukturu otkrili → Francis Crick i → James Dewey Watson 1953. Sastoji se od velikoga broja nukleotida, a svaki od njih građen je od molekule šećera deoksiriboze, fosfata i jedne purinske (adenin ili gvanin) ili pirimidinske (timin ili citozin) baze. Jedina je organska molekula koja ima sposobnost umnažanja (replikacije). Izgrađuje gene pa je nositelj nasljednih svojstava (genske informacije).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: