Crick, Francis Harry Compton

Francis Harry Compton Crick
Crick, Francis Harry Comptonengleski molekularni biolog i biofizičar (Northampton, 8. VI. 1916 – San Diego, 28. VII. 2004). Profesor u Cambridgeu. Sa → Jamesom Deweyjem Watsonom i → Mauriceom Hughom FrederickomWilkinsom otkrio dvostruku uzvojnicu – molekularnu strukturu deoksiribonukleinske kiseline (DNK, 1953). Sva trojica dobila su Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za to otkriće i za objašnjenje važnosti DNK u prijenosu informacija u živom organizmu (1962).