Wilkins, Maurice Hugh Frederick

Maurice Hugh Frederick Wilkins
Wilkins, Maurice Hugh Frederick, britanski fizičar i molekularni biolog (Pongaroa, Novi Zeland, 15. XII. 1916 – London, 5. X. 2004). Doktorirao fiziku na Sveučilištu u Birminghamu (1940). Sudjelovao u projektu Manhattan radeći na separacijama izotopa. Nakon rata radio na King’s Collegeu u Londonu, proučavao strukturu proteina i DNK koristeći se modernom spektroskopijom. Surađivao sa → J. Watsonom i → F. Crickom. Zajedno su podijelili Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu (1962) za otkriće molekulske strukture lanca DNK.