didaktika

didaktika (grčki: didaktike vještina poučavanja), znanost o nastavi. U užem smislu predstavlja učenje o intelektualnom obrazovanju s pomoću nastave, dok u širem smislu znači znanost o obrazovanju i odgoju izvan škole i nakon školovanja. Svako poučno djelo, u širem smislu, je didaktično. Prema didaktici, nastava je jedinstveni odgojno-obrazovni proces, u kojem učenik stječe znanja, vještine i navike, razvija fizičke i psihičke sposobnosti i odgaja se. Didaktika razvija zadatke, principe, bit, sadržaj (nastavni plan i program) i organizaciju nastave, nastavne metode i odnos između učenika i nastavnika. Koristi se rezultatima psihologije (posebno genetičke) i logike, odnosno gnoseologije. Opća didaktika proučava zakonitost nastave, a posebne didaktike (metodike) nastavu pojedinih predmeta. Naziv didaktika javlja se u XVII. stoljeću. Na razvoj didaktike utjecali su → Johann Heinrich Pestalozzi, → Johann Friedrich Herbart, Tuiskon Ziller i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: