ekstraprofit ili ekstradobit

ekstraprofit ili ekstradobit, profit veći od onoga koji je uobičajen u nekom gospodarstvu i koji se smatra normalnim (→ profit). Kratkoročni ekstraprofit do kojega dolazi zbog neravnoteže ponude i potražnje pridonosi efikasnoj alokaciji resursa, jer potiče nove tvrtke da ulaze na dotično tržište i povećaju ponudu. Kratkoročni ekstraprofit do kojega dolazi inovacijama (uvođenjem novih proizvoda ili proizvodnih procesa) pridonosi napretku i bitan je u gospodarskom rastu. Radi poticanja inovacija tu se vrstu ekstraprofita u pravilu štiti → patentima. Nasuprot tome, trajni ekstraprofit posljedica je monopolnog položaja (monopolni profit) i povezan je s nepovoljnom alokacijom resursa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: