pozitronij

pozitronij, nestabilno, vezano stanje elektrona i pozitrona slično atomu vodika, samo što je umjesto protona (jezgre) → pozitron. Raspada se anihilacijom na dva ili tri fotona za manje od 10-7 sekunda. Prvi je postojanje pozitronija postulirao hrvatski fizičar → Stjepan Mohorovičić (1934) i nazvao ga elektrum (Ec), a eksperimentalno je opažen tek 1951.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: