Raysse, Martial

M. Raysse Život je kompleksan, 1966.
Raysse, Martial, francuski slikar (Golfe-Juan, 12. II. 1936). Jedan od začetnika → novoga realizma, smjera bliskog američkom pop-artu. Slikarske motive pronalazi u predmetima svakodnevne uporabe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: