Tinguely, Jean

Tinguely, Jean, švicarski slikar i kipar (Fribourg, 22. V. 1925 – Bern, 31. VIII. 1991). Školovao se u Baselu; od 1952. živio u Parizu. Istaknuti predstavnik → novoga realizma i kinetičke umjetnosti. Stvarao pod utjecajima M. Duchampa, dadaizma i konstruktivizma. U skulpturama (Les Méta Matics) montiranima od staroga željeza i otpadaka objedinio pokret, zvuk i svjetlo. U Baselu je 1996. otvoren Muzej Tinguely u kojem se nalaze mnoga njegova djela.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: