apstrakcionizam

apstrakcionizam, termin → Williama Jamesa, označava tendenciju idealističke filozofije da se apstrakcije (pojmovi, općenite formule, logične sheme), nastale misaonim izdvajanjem pojedinih svojstava iz realnih stvari, shvate kao samostalna stvarnost ili kao jedini istinski predstavnici stvari i pojava. U širem smislu apstrakcionizam je svako mišljenje koje se ne obazire na iskustva iz kojih su apstrakcije potekle, te tako ostaje u fiktivnom, od materijalne stvarnosti posve udaljenom “idejnom” svijetu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: