James, William

William James
James, William, amer. filozof i psiholog (New York, 11. I. 1842 – Chocorua, 26. VIII. 1910). Predavao na Harvardu (1872–1907); osnivač pragmatizma, te prvog amer. psihol. laboratorija. Jedan od utemeljitelja amer. znanstv. psihologije. Psih. život promatra kao neprekidan tijek svijesti. Smatra da osjetno opažanje nije moguće odijeliti od mišljenja. U ontologiji zastupa pluralizam smatrajući da se sveukupnost različitih vrsta iskustava u sveukupnoj stvarnosti ne može protumačiti ni monistički ni dualistički. Gl. djela: Načela psihologije; Pragmatizam; Pluralistički svijet.