austroslavizam

austroslavizam, program preustroja Habsburške Monarhije u federativnu zajednicu. Nastaje sredinom XIX. stoljeća, a glavni su zagovaratelji Česi → František Palacký, → Karel Havlíček Borovský, Slovaci → Ján Kollár i → Pavol Jozef Šafárik, te Hrvati → Josip Juraj Strossmayer i (poslije) braća → Stjepan Radić i → Antun Radić. Središta okupljanja pristaša austroslavizma bili su Zagreb i Prag. Zagovaratelji austroslavizma smatrali su da je federativno preuređen okvir Habsburške Monarhije najbolja i najrealnija obrana od njemačkog i ruskog ekspanzionizma. Do I. svjetskog rata austroslavizam je bio politički program većine čeških stranaka. Ideja federacije bila je ciljem hrvatske Narodne stranke do revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873, a još 1902. Stjepan Radić se zalagao za “Podunavsku federaciju država i naroda”.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: