GEOLOGIJA

brahiantiklinala

brahiantiklinala, → antiklinala čija je duljina nešto veća od širine.

brahisinklinala

brahisinklinala, → sinklinala čija je duljina nešto veća od širine.

braunit

braunit, mineral, Mn2+Mn3+6SiO12; kristalizira u tetragonskom sustavu, smeđocrn, uglavnom masivan i zrnat agregat, dolazi u manganskim ležištima koja su pretrpjela metamorfozu.

briljant

briljant (francuski) 1. Dijamant brušen s mnogobrojnim facetama kojima se postiže (ističe) sjaj i raspršenje bijele svjetlosti. 2. Naziv za najmanja tiskarska slova (tri tipografske točke, 1,13 mm).

Brodar, Srečko

Brodar, Srečko, slovenski geolog i arheolog (Ljubljana, 6. V. 1893 – Ljubljana, 27. IV. 1987) Profesor na Sveučilištu u Ljubljani (1946–64). Voditelj Odjela za arheologiju SAZU. Vodio mnoga arheološka istraživanja paleolitičkih nalazišta diljem Slovenije (Paleolitička istraživanja u Potočkoj… Nastavi čitati

bromargirit

bromargirit, bromirit, mineral, AgBr; kristalizira u kubičnom sustavu; čisti bromargirit žut je poput jantara; obično je zelenkast i vezan uz rude srebra.

broncit

broncit, mineral iz grupe piroksena, ortopiroksen, kristalizira u rompskom sustavu, blista brončanim sjajem na plohama lučenja, dolazi u bazičnim i ultrabazičnim stijenama, prelazi u → bastit.

brucit

brucit, mineral, Mg(OH)2; kristalizira u heksagonskom sustavu, dolazi kao produkt alteracije u metamorfnim stijenama (dolomitni mramori, serpentiniti); struktura brucita u kombinaciji sa SiO44- tetraedrima građevna je jedinica u strukturama filosilikata.

brukit

brukit, mineral, TiO2, kristalizira u rompskom sustavu, smeđi do crni kristali visoka sjaja, javlja se u kontaktnom metamorfizmu i pegmatitnim te hidrotermalnim žilama.

brusilovac

brusilovac, sitnozrnata sedimentna stijena s izraženom škriljavom teksturom, “glineni škriljevac”, u mineralni sastav uz organsku tvar ulaze → sericit, minerali glina i kremen.

burnonit

burnonit, mineral, PbCuSbS3, kristalizira u rompskom sustavu, kratkoprizmatski kristali, masivni i zrnati agregati; zbog srastanja i prutanja izgledom podsjećaju na zupčanike i križ; dolazi u srednjotemperaturnim hidrotermalnim žilama.

cijanit

cijanit, mineral, Al2SiO5. Naziv se rabi za → disten modre boje; podrijetlo imena vezano je uz grčku riječ kýanos (modar). Kristalizira u triklinskom sustavu i vezan je uz metamorfne stijene, trimorfan s →… Nastavi čitati

ciklus

ciklus (grčki: kýklos) 1. Skup pojava, procesa, promjena koji tvore zatvoreni krug razvoja u tijeku nekoga vremenskog razmaka (proizvodni ciklus, privredni ciklus). 2. Kružni tok međusobno povezanih pojava koje se ponavljaju istim redom: lunarni ciklus, vrijeme… Nastavi čitati

cimofan

cimofan, mineral, BeAl2O4, kristalizira u rompskom sustavu, varijetet → hrizoberila koji pokazuje valovito prelijevanje svjetlosti poput “mačjeg oka”. Nalazišta geografski vezana uz otok Ceylon.

cinvaldit

cinvaldit (prema njemačkom gradu Zinnwaldu), mineral, litijev željezni tinjac, KLiFe2+Al(AlSi3)O10(F,OH)2, kristalizira u monoklinskom sustavu, karakterizira ga savršena kalavost po bazi (001). Blijedoljubičast, žućkast, boja mu potječe od primjesa Mn i Fe. Po postanku pneumatolitski mineral.

cirkon

cirkon (njemački), mineral, ZrSiO4, kristalizira u tetragonskom sustavu, dijamantna do staklasta sjaja i razmjerno visoke tvrdoće (oko tvrdoće kremena), prozirni varijeteti koriste se i kao dragi kamen (→ hiacint, → jargon). Bijele, žute i žutocrvene boje.… Nastavi čitati

citrin

citrin, varijetet kvarca ili kremena žute boje, dolazi često zajedno s kremenom prozircem (gorski kristal). Jako obojeni varijeteti nalikuju na → topaz pa se kao takvi prodaju poput poludragoga kamenja. Može se dobiti umjetnim načinom žarenjem → ametista.

croatica-naslage

croatica-naslage, naslage donjeg panona u sjevernoj Hrvatskoj koje se sastoje od laporovitih vapnenaca i lapora. Ime im potječe od puža Radix Croatica koji je vrlo čest fosil tih naslaga. Upućuju na jači utjecaj slatke vode.

crvenica

crvenica, vrsta tla nastala od prašinastih čestica manjih od 0,04 mm, uglavnom sadržava minerale glina s velikom količinom aluminija, okside i hidrokside željeza; podređeno kremen i druge minerale. Boja je podrijetlom od oksida i hidroksida trovalentnog željeza, raširena u… Nastavi čitati

cullinan

cullinan, najveći dosad pronađen dijamant, koji je u trenutku kada je bio pronađen 1905. godine u rudnicima Premier u Transvaalu, Južna Afrika, težio 3106 karata (1 metrički karat = 0,200 g). Ime prema Sir Thomasu Cullinanu, otkrivaču rudnika. Razrezan… Nastavi čitati