Na današnji dan
(18. 08.)
Adams, Charles Francis, američki pravnik, diplomat i političar (Boston, 18. VIII. 1807 – Boston, 21. XI. 1886). Sin šestoga američkog predsjednika → Johna Quincyja Adamsa i unuk → Johna Adamsa. Završio studij… Nastavi čitati
Russell, John, britanski političar (Mayfair/London, 18. VIII. 1792 – Pembroke Lodge, 28. V. 1878). Djed filozofa i matematičara → Bertranda. Kao vigovac član Donjega doma Britanskoga parlamenta (1813); ministar unutarnjih poslova (1835–39), kolonija… Nastavi čitati
Bogatirjov, Pjotr Grigorijevič, ruski etnolog, folklorist i lingvist (Saratov, 16. I. 1893 – Moskva, 18. VIII. 1971); član Praškoga lingvističkoga kruga i suosnivač Moskovskoga lingvističkoga kruga (1915). Anticipirao strukturalizam u etnologiji dva desetljeća prije → Lévi-Straussa (Prilog… Nastavi čitati
Bašeskija, Mula Mustafa, zvan Šefki, bosanski ljetopisac, pjesnik, kaligraf i sakupljač narodne baštine (Sarajevo, 1731. ili 1732 – Sarajevo, 18. VIII. 1809). Živio u Sarajevu. U svojem Ljetopisu (1746–1804/05) na turskom jeziku zabilježio važnije događaje u Sarajevu… Nastavi čitati
G. Reni Otmica Dejanire, Pariz, Louvre
Reni, Guido, talijanski slikar (Calvenzano, 4. XI. 1575 – Bologna, 18. VIII. 1624). Učenik L. Carraccija, glavni predstavnik ranobaroknoga slikarstva u Bologni. U Rimu pod utjecajem Caravaggia. Svijetlim bojama u ulju i fresko tehnici slikao… Nastavi čitati
Bauer, Antun, hrvatski muzeolog i skupljač umjetnina (Vukovar, 18. VIII. 1911 – Zagreb, 9. IV. 2000). Diplomirao povijest i arheologiju u Zagrebu. Bio je ravnatelj, voditelj, predavač i urednik brojnih kulturnih institucija, studija i časopisa… Nastavi čitati
La Boétie, Étienne, de, franc. humanist (Sarlat, 1. XI. 1530 – Germignan, 18. VIII. 1563). Studirao pravo i klas. filologiju. S 18 god. napisao Raspravu o dobrovoljnom ropstvu, tiskanu 1576. u jednom protest. zborniku, u… Nastavi čitati
Elsa Morante
Morante, Elsa, tal. književnica (Rim, 18. VIII. 1918 – Rim, 25. XI. 1985). Izdržavala se radeći u novinama. God. 1936. udala se za Alberta Moraviju, tal. pisca. Knjiž. rad započela pripovjednom prozom, miješajući realističke s… Nastavi čitati
Vučković, Nada, hrvatska rukometašica (Zagreb, 18. VIII. 1938 – Zagreb, 18. I. 1998). Sestra → Zdenke. Kao igračica zagrebačke Lokomotive pet puta državna prvakinja (1956, 1959, 1962, 1964. i 1970) i šesterostruka osvajačica kupa (1956–60. i 1965).… Nastavi čitati
Meriwether Lewis
Lewis, Meriwether, amer. istraživač (kraj Charlottesvillea, 18. VIII. 1774 – kraj Nashvillea, 11. X. 1809). Zajedno s W. Clarkom vodio prvu ekspediciju, koja je preko kopna, sjeverno od meks. granice, prešla kontinent do tihooceanske obale… Nastavi čitati
Pavao IV. (pravim imenom i prezimenom Gian Pietro Carafa), papa od 1555. do 1559. (Capriglia Irpina, 28. VI. 1476 – Rim, 18. VIII. 1559). Biskup Chietija, nuncij u Engleskoj, nadbiskup Brindisija (1518), kardinal (1536), nadbiskup Napulja… Nastavi čitati
Ricimer (lat. Flavius Ricimer), rim. vojskovođa (? – 18. VIII. 472). Podrijetlom Svev. God. 455. teško porazio mornaricu Vandala kraj Sicilije i Korzike; konzul od 459, stekao izuzetnu moć i u kaotičnim okolnostima prije konačnog raspada… Nastavi čitati
Dušan Čalić
Čalić, Dušan, hrvatski ekonomist i političar (Smrtić, 18. VIII. 1918 – Zagreb, 17. IV. 1993). Član SKOJ-a od 1933, Komunističke partije Jugoslavije od 1939. Vijećnik ZAVNOH-a i II. zasjedanja AVNOJ-a. Nakon rata zastupnik u Hrvatskom… Nastavi čitati
Hudson, William Henry, engl. prirodoslovac i pisac (kraj Buenos Airesa, 4. VIII. 1841 – London, 18. VIII. 1922). Bavio se proučavanjem ptica. Putovao po Juž. Americi koju opisuje u svojim romanima i pripovijetkama.
Aleksandar VI. Aleksandar VI. (pravim imenom i prezimenom Roderic Llançol i de Borja /katalonski/, Rodrigo de Borja /kastiljski/, Rodrigo Borgia /talijanizirano/), papa od 1492. do 1503. (Xátiva/Jàtiva, 1. I. 1431 – Rim, 18. VIII. 1503). Rodom… Nastavi čitati
Woodstock 1969.
Woodstock, naziv za jedan od najvećih američkih glazbenih događaja na otvorenom, održanom od 15. do 18. VIII. 1969. na poljani mliječne farme u gradiću Bethelu u državi New York. Organizatori, udruženi u tvrtku Woodstock Ventures, odredili su… Nastavi čitati
Perrot, Jules-Joseph, francuski plesač, koreograf i pedagog (Lyon, 18. VIII. 1810 – Paramé, 24. VIII. 1892). Klasični balet studirao u Lyonu i Parizu, plesačku karijeru započeo u Londonu (1830), zatim gostovao u mnogim… Nastavi čitati
Borromeo, Federico, kardinal, milanski nadbiskup (Milano, 18. VIII. 1564 – Milano, 21. IX. 1631). Studirao u Milanu i Bologni, u Piavi završio studij teologije; zaredio se 1580, proglašen kardinalom 1587. Od 1595. nadbiskup u Milanu. Osnivao crkve i odgojne… Nastavi čitati
Kurginjan, Šušanik, armenska pjesnikinja (Aleksandropol, danas Gyumri, 18. VIII. 1875 – Erevan, 24. XI. 1927). Njezin izraz razvija se pod utjecajima rus. književnosti. Jedna od prvih predstavnica armenske proleterske poezije. Snažno zagovarala društv. promjene i emancipaciju žena.
Richard Laurence Millington Synge
Synge, Richard Laurence Millington, britanski biokemičar (Liverpool, 28. X. 1914 – Norwich, 18. VIII. 1994). S Archerom Martinom radio na kromatografskim tehnikama (posebno kromatografije na papiru) za izolaciju spojeva iz različitih smjesa, što je dovelo do ubrzanog razvoja analitičke… Nastavi čitati
Bâ, Mariama, senegalska književnica (Dakar, 1929 – Dakar, 18. VIII. 1981). Problematizira položaj muslimanske žene u tradicionalnom afričkom društvu, koristeći se modernim proznim tehnikama i elementima usmene književnosti. Važnija djela: Tako dugo pismo i Skrletna pjesma.
Weinberger, Caspar Willard, amer. političar (San Francisco. 18. VIII. 1917 – Bangor, Maine, 28. III. 2006). Diplomirao i doktorirao pravo na Harvardu 1941. Član Republikanske stranke, zastupnik u Kongresu Californije 1952–62. Predsj. Republikanske stranke u Californiji od 1962. Pročelnik… Nastavi čitati
Brajša, Jelena, hrvatska humanitarna djelatnica (Zagreb, 18. VIII. 1935). Voditeljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije (1966–2005). Od početka Domovinskog rata 1991. radila na prikupljanju pomoći za žrtve rata; dobitnica brojnih domaćih i međunarodnih priznanja.
Marko Marulić, rad I. Meštrovića
Marulić, Marko, hrvatski književnik (Split, 18. VIII. 1450 – Split, 5. I. 1524). U latinskim djelima potpisuje se kao Marcus Marulus Spalatensis, Marcus Marulus Delmata, a u hrvatskima kao Marko Pečenić, što svjedoči o podrijetlu… Nastavi čitati
Federico García Lorca
García Lorca, Federico, španjolski pjesnik i dramatičar (Fuente Vaqueros, kraj Granade, 5. VI. 1898 – ? između Víznara i Alfacara, 18. VIII. 1936). Afirmirao se 1921. komadom Leptirove čarolije te zbirkom stihova pod naslovom Knjiga… Nastavi čitati
Znate li koga ili što predstavljaju ove ilustracije?
Provjerite svoje znanje