Na današnji dan
(16. 01.)
Delibes, Léo, francuski skladatelj (Saint-Germain-du-Val, 21. II. 1836 – Pariz, 16. I. 1891). Crkveni orguljaš i operni korepetitor, od 1881. profesor kompozicije na Konzervatoriju u Parizu. Izrazit melodičar, jedan od najomiljenijih opernih i baletnih stvaralaca… Nastavi čitati
Marylin Horne
Horne, Marilyn, američka mezzosopranistica (Bradford, Pennsylvania, 16. I. 1934). Debitirala u Los Angelesu (Kata u Prodanoj nevjesti), potom koncertna pjevačica, od 1956. gostovala u Europi, nastupala na više opernih pozornica (Covent Garden, Bečka državna opera, MET)… Nastavi čitati
Amilcare Ponchielli
Ponchielli, Amilcare, tal. skladatelj, dirigent i glazb. pedagog (Paderno Fasolaro, danas Paderno Ponchielli, 31. VIII. 1834 – Milano, 16. I. 1886). Studirao u Milanu, djelovao kao crkv. orguljaš, kapelnik i prof. kompozicije (Konzervatorij u Milanu;… Nastavi čitati
Murat III. (Murad), osmanski sultan (Manisa, 4. VII. 1546 – Carigrad, 16. I. 1595). Sin → Selima II. Vladao od 1574. Ratovao s Perzijom (1578–90), zauzeo Azerbajdžan. U Europi otpočeo rat protiv Austrije (1593, okončan 1606).
Arnold Böcklin Autoportret s kosturom
Böcklin, Arnold, švicarski i njemački slikar (Basel, 19. X. 1827 – San Domenico di Fiesole, 16. I. 1901). Školovao se u Baselu i Düsseldorfu; profesor na Umjetničkoj školi u Weimaru. Najprije slika melankolične krajolike Jura i Alpa. U Italiji… Nastavi čitati
Barković, Josip, hrvatski književnik (Otočac, 16. I. 1918 – Zagreb, 7. XII. 2011). Pisao pjesme, prozu, knjige za djecu i kritiku. U romanima i novelama opisuje zbivanja iz II. svjetskoga rata, kao i probleme suvremenoga života.… Nastavi čitati
Sanjina, Mira, balerina, koreografkinja i baletna pedagoginja (Zagreb, 16. I. 1924 – Zemun, 17. XII. 2010). Balet učila u Zagrebu (Ana Maletić) i Londonu (Kurt Jooss). Prve solističke večeri s vlastitim koreografijama priredila 1940. u Zagrebu, Beogradu… Nastavi čitati
Kulundžić, Zvonimir, hrvatski publicist (Osijek, 16. I. 1911 – Zagreb, 27. XII. 1994). Proučavao razvoj pisma i hrvatskoga tiskarstva, objavio opsežne studije o poznatim hrvatskim književnicima i političarima. Potaknuo mnogobrojne polemike. Djela: Knjiga o knjizi… Nastavi čitati
Artuković, Andrija, hrvatski pravnik i političar (Klobuk, kraj Ljubuškog, BiH, 19. XI. 1899 – Zagreb, 16. I. 1988). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, vodio odvjetnički ured u Gospiću od 1926; član tamošnje ilegalne ustaške organizacije koja je 1932.… Nastavi čitati
De Roberto, Federico, talijanski književnik (Napulj, 16. I. 1866 – Catania, 26. VII. 1927). Prozna mu djela nastaju pod utjecajem naturalizma, posebno Verge i Zole, a izdvajaju se romani Potkraljevi (1894) iz sicilijanskog života, te Vlast (1929).
Schulze, Wilhelm, njemački jezikoslovac (Burgsteinfurt, 15. XII. 1863 – Berlin, 16. I. 1935). Profesor u Marburgu, Göttingenu i Berlinu. Izdavao ugledni jezikoslovni časopis Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (danas Historische Sprachforschung). Ubrzo nakon objavljivanja tekstova… Nastavi čitati
Van de Graaff, Robert Jemison, američki fizičar (Tuscaloosa, 20. XII. 1901 – Boston, 16. I. 1967). Radio na Sveučilištu u Princetonu i na MIT-u (1931–60). Izumio elektrostatički generator za vrlo visoke napone (1929) i rabio… Nastavi čitati
Subotić, Jovan, srpski političar i književnik (Dobrinci, Srijem, 30. I. 1817 – Zemun, 16. I. 1886). Pravo i filozofiju doktorirao u Pešti. God. 1848–49. zapaženi sudionik srpskoga protuugarskog pokreta. Izaslanik patrijarha J. Rajačića pri banskoj vladi u Zagrebu, podnositelj… Nastavi čitati
Garašanin, Ilija, srpski političar (Garaši, kraj Kragujevca, 16. I. 1812 – Beograd, 16. VI. 1874). Pristaša političke struje ustavobranitelja; sudjelovao u rušenju kneza Mihajla Obrenovića i u dovođenju na prijestolje Aleksandra Karađorđevića. Ministar unutarnjih poslova… Nastavi čitati
Leblanc, Nicolas, francuski liječnik i kemičar (Ivoy-le-Pré, 6. XII. 1742 – Saint-Denis, 16. I. 1806). Završio studij medicine i radio kao liječnik. Razvio postupak dobivanja sode (natrijeva karbonata), važne industrijske sirovine, iz morske soli (1791).
Daškova, Jekaterina Romanova (rođena grofica Voroncova), ruska kneginja i kulturna djelatnica (Petrograd, 28. III. 1743 – kraj Moskve, 16. I. 1810). Dvorska dama Katarine II.; sudjelovala u zavjeri protiv cara Petra III. (1762). Tijekom 1760-ih i… Nastavi čitati
Franjo II., kralj Obiju Sicilija (Napulj, 16. I. 1836 – Arco, Italija, 27. XII. 1894). Naslijedio oca Ferdinanda II. (1859). Nastavio očevu vladavinu apsolutističkog terora i represije. Nakon Garibaldijeva iskrcavanja na Siciliji, iz taktičkih razloga… Nastavi čitati
Vladimir Bakarić
Bakarić, Vladimir, hrvatski političar (Velika Gorica, 8. III. 1912 – Zagreb, 16. I. 1983). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član → KPJ od 1933, tajnik SKOJ-a na Sveučilištu u Zagrebu, član CK… Nastavi čitati
Vajanský, Svetozár Hurban, slovački književnik (Hlboké, 16. I. 1847 – Martin, 17. VIII. 1916). Sin Miloslava Hurbana. Borac za nacionalni preporod Slovaka, odlučan protivnik mađarske hegemonije i panslavist. Pisao domoljubnu poeziju pod utjecajem usmene književnosti, pripovijesti i romane. Važnija… Nastavi čitati
Burián, Stephan von Rajecz, austrougarski političar i diplomat (Stupavá, kraj Bratislave, 16. I. 1851 – Beč, 20. X. 1922). Austrougarski ministar financija (1903–12, 1916–18) i vrhovni upravitelj BiH; ministar vanjskih poslova (1915–16, 1918). Vodio neuspješnu politiku sprječavanja pristupanja Italije… Nastavi čitati
Frei Montalva, Eduardo, čileanski političar i državnik (Santiago, 16. I. 1911 – Santiago, 22. I. 1982). Pravnik. Predsjednik Nacionalne udruge katoličkih studenata 1932–33. Urednik dnevnika El Tarapacá 1935–37. Suosnivač Nacionalne falange 1938 (njezin predsjednik 1941–45)… Nastavi čitati
Laušić, Jozo, hrv. književnik (Kreševo, kraj Šestanovca, 16. I. 1936 – Zagreb, 29. IV. 2002). Autor romana, eseja i prikaza književnih djela. Središnja je tema njegove proze svijet zavičaja u doba II. svj. rata. Djela:… Nastavi čitati
G. de G. Olivares, rad D. Velázqueza, Madrid, Prado
Olivares, Gaspar de Guzmán, španj. političar (Rim, 16. I. 1578 – Toro, 22. VII. 1645). Sin španj. veleposlanika u Rimu. Imao velik utjecaj na kralja → Filipa IV., koji mu je faktički prepustio upravljanje… Nastavi čitati
Agrell, Per Sigurd, švedski slavist i pjesnik (Rämmens, Värmland, 16. I. 1881 – Lund, 19. IV. 1937). Profesor u Lundu, proučavao opću indoeuropeistiku, slavensko-baltičke jezične dodire te slavensku akcentologiju i semantiku. U nizu radova objašnjavao podrijetlo i značenje… Nastavi čitati
Vittorio Alfieri
Alfieri, Vittorio, talijanski književnik (Asti, 16. I. 1749 – Firenca, 8. X. 1803). Poznat po tragedijama pisanim po uzoru na klasičnu francusku dramu (Filippo; Agamennone; Bruto I; Bruto II; Saul; Mirra), s kojima je reformirao… Nastavi čitati
Znate li koga ili što predstavljaju ove ilustracije?
Provjerite svoje znanje