Na današnji dan
(28. 07.)
Burnham, James, američki politolog (Chicago, 22. XI. 1905 – Kent, 28. VII. 1987). Profesor političke filozofije na Sveučilištu New York. Po njemu, kapitalizam u krizi izbacit će na površinu menadžersku klasu koja će vladati i kapitalistima i radnicima; komunistička… Nastavi čitati
Hanriot, François, francuski revolucionar (Nanterre, 3. XII. 1759 – Pariz, 28. VII. 1794). Jedan od zapovjednika Nacionalne garde; imao ključnu ulogu u obaranju žirondinaca (1793). Vjeran sljedbenik Robespierrea, zajedno s njim pogubljen.
Giuseppe Sarti
Sarti, Giuseppe, tal. skladatelj, dirigent i orguljaš (Faenza, kršten 1. XII. 1729 – Berlin, 28. VII. 1802). Učio u Bologni, orguljaš u katedrali u Faenzi, dirigent Tal. opere i dvorski dirigent u Kopenhagenu, dvorski dirigent… Nastavi čitati
Carus, Carl Gustav, njemački liječnik (Leipzig, 3. I. 1789 – Dresden, 28. VII. 1869). U svojim radovima o Goetheu razvija, pod utjecajem Schellinga, teoriju o utjecaju nesvjesnih duševnih funkcija na izgradnju organizma. Poznat po djelima… Nastavi čitati
Katayama, Tetsu, jap. političar (Tanabe, 28. VII. 1887 – Fujisawa, 30. V. 1978). Gl. tajnik Socijaldemokr. stranke od 1926. Zastupnik od 1930. Suprotstavio se invaziji Mandžurije 1931. i ratu u Kini 1937. Proganjan i utamničen… Nastavi čitati
Collin, Heinrich Joseph von, austrijski književnik (Beč, 26. XII. 1771 – Beč, 28. VII. 1811). Pseudonim V. Gayn. Autor domoljubnih antinapoleonskih pjesama (Pjesma austrijskog vojnika, 1809), balada i klasicističkih drama (Regulus… Nastavi čitati
Guzmán Blanco, Antonio, venezuelski general i političar (Caracas, 28. II. 1828 – Pariz, 28. VII. 1899). Predsjednik republike u više mandatnih razdoblja (1870–77, 1879–84, 1886–88); poslije poslanik u Parizu. Zaslužan za preobrazbu Caracasa u modernu prijestolnicu.
Gullstrand, Allvar, šved. oftalmolog (Landskrona, 5. VI. 1862 – Stockholm, 28. VII. 1930). Bavio se istraživanjima loma svjetlosti u oku, ustanovio važnost leće pri akomodaciji te konstruirao procjepnu oftalmološku svjetiljku. Dobitnik Nobelove nagrade 1911. za fiziologiju ili medicinu.
Sannazzaro, Jacopo, tal. književnik (Napulj, 28. VII. 1455 – Napulj, 24. IV. 1530) Pisao na latinskome religiozni spjev i Epigrame, Elegije, Ribarske ekloge. Na talijanskome napisao djelo Arkadija (1501, definitivno izd. 1504),… Nastavi čitati
Mortier, Édouard, francuski maršal (La Cateau-Cambrésis, 13. II. 1768 – Pariz, 28. VII. 1835). General francuske vojske od 1799, maršal od 1804. Jedan od najistaknutijih zapovjednika Napoleonovih postrojba. Godine 1803. zauzeo Hannover, 1806. Hamburg; istaknuo… Nastavi čitati
Haavelmo, Trygve Magnus, norv. ekonomist (Skedsmo, 13. XII. 1911 – Oslo, 28. VII. 1999). Prof. ekonomike na Sveučilištu u Oslu (1948–79). Pozornost javnosti privukao je radovima iz ekonometrije tijekom boravka u SAD-u za II. svj.… Nastavi čitati
Piccard, Jacques, švicarski oceanograf (Bruxelles, 28. VII. 1922 − La Tour-de-Peilz, 1. XI. 2008). Istraživao dubokomorske prostore. S ocem → Augusteom izgradio prvi → batiskaf koji je omogućio spuštanje ljudskih posada na najveće morske… Nastavi čitati
Cassirer, Ernst, njemački filozof (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 28. VII. 1874 – New York, 13. IV. 1945). Profesor u Hamburgu i Göteborgu. Jedan od najznačajnijih predstavnika logičkog idealizma, pripadnik novokantovske Marburške škole. Proučava filozofske probleme… Nastavi čitati
Durham, John George Lambton, brit. političar (London, 12. IV. 1792 – Cowes, Isle of Wight, 28. VII. 1840). Vigovac. God. 1838. kao gen. guverner i visoki predstavnik brit. vlade poslan u Kanadu kako bi zaustavio… Nastavi čitati
Petrie (William Matthew), Flinders, engleski egiptolog (Charlton, danas dio Londona, 3. VI. 1853 – Jeruzalem, 28. VII. 1942). Profesor egiptologije u Londonu (1892–1933). Od 1880. vodio prva znanstvena arheološka istraživanja u Egiptu; 1906. osnovao Britansku… Nastavi čitati
Kersnik, Janko, slov. književnik (Brdo pri Lukovici, 4. IX. 1852 – Ljubljana, 28. VII. 1897). Pisao romane, pjesme, novele i pripovijetke u kojima je realistički prikazao društv. i polit. prilike u Sloveniji u drugoj pol.… Nastavi čitati
Gerard Manley Hopkins
Hopkins, Gerard Manley, engl. književnik (Stratford, 28. VII. 1844 – Dublin, 8. VI. 1889). Nakon prelaska na katoličanstvo pristupa isusovcima te kao svećenik radi u Londonu, Oxfordu i Glasgowu. Rane pjesme spaljuje nakon pristupanja isusovcima,… Nastavi čitati
Francis Harry Compton Crick
Crick, Francis Harry Compton, engleski molekularni biolog i biofizičar (Northampton, 8. VI. 1916 – San Diego, 28. VII. 2004). Profesor u Cambridgeu. Sa → Jamesom Deweyjem Watsonom i → Mauriceom Hughom FrederickomWilkinsom otkrio dvostruku… Nastavi čitati
Joseph Bonaparte
Bonaparte, Joseph, najstariji brat → Napoleona I. (Corte, Korzika, 7. I. 1768 – Firenca, 28. VII. 1844). Predstavnik Francuske u Rimu (1797), opunomoćenik u SAD-u (1800), kralj Napulja (1806–08), kralj Španjolske (1808), koju napušta poslije poraza kraj Vittorije… Nastavi čitati
svjetski rat, prvi, rusko povlačenje prema Tannenbergu
svjetski rat, prvi, rat koji se vodio 1914–18. i u kojem je sudjelovalo 28 država. Počeo je kao rat 9 država. Sukobljene strane grupirane su oko država Antante: Francuske, Vel. Britanije, Rusije, Srbije, Belgije, Luksemburga i Crne Gore,… Nastavi čitati
Milčinski, Janez, slov. liječnik (Ljubljana, 3. V. 1913 – Ljubljana, 28. VII. 1993). Završivši pravni i med. fak., bio je osnivač i dugogodišnji predstojnik Instituta za sudsku medicinu u Ljubljani, red. sveuč. prof. i rektor… Nastavi čitati
Cuzco
Peru, država na Z Juž. Amerike, graniči s Ekvadorom na SZ, Kolumbijom na SI, Brazilom na I, Argentinom na JI i Čileom na J; izlazi na Tihi ocean, ima 2414 km morske obale. Prirodna obilježja

Izdvajaju se tri gl.… Nastavi čitati
Ana od Klevea, rad Hansa Holbeina, Pariz, Louvre
Ana od Klevea (engleski: Anne of Cleves), engleska kraljica (?, 22. IX. 1515 – Chelsea, London, 28. VII. 1557). Kći njemačkog kneza Ivana od Klevea, jednog od vođa luteranske stranke u Njemačkoj. Četvrta žena engleskoga kralja… Nastavi čitati
Otto Hahn
Hahn, Otto, njemački kemičar (Frankfurt, 8. III. 1879 – Göttingen, 28. VII. 1968). Profesor u Berlinu (od 1910) i direktor Instituta Kaiser Wilhelm (1928–46). Otkrio nekoliko kemijskih elemenata i njihovih izotopa: radioaktivni torij, aktinij i… Nastavi čitati
Attersee, Christian Ludwig, austrijski slikar i grafičar (Prešov, Slovačka, 28. VII. 1940). Javlja se početkom 1960-ih slikajući pop-artističke kompozicije s naznakama nadrealizma i jakim ironičnim stavom; emocionalno i ekspresivno prilazi problematici slikarstva.
Znate li koga ili što predstavljaju ove ilustracije?
Provjerite svoje znanje