Na današnji dan
(21. 10.)
Angeli, Heinrich von, austrijski slikar (Sopron, 8. VII. 1840 – Beč, 21. X. 1925). Slikar dekorativnih i teatralnih povijesnih kompozicija, pomodni portretist europskih vladara, generala i osoba iz javnog i kulturnog života (Sara Bernhardt).
Lacy, Franz Moritz, austr. feldmaršal (Sankt Peterburg, 21. X. 1725 – Beč, 24. XI. 1801). Podrijetlom Irac, od 1743. u austr. službi. Istaknuo se u Sedmogodišnjem ratu u kojem je postao general. Od 1765. feldmaršal… Nastavi čitati
Bluntschli, Johann Kaspar, švicarski pravnik (Zürich, 7. III. 1808 – Karlsruhe, 21. X. 1881). Otac arhitekta → Alfreda Friedricha. Profesor prava u Zürichu, Münchenu i Heidelbergu; predsjednik Velikog vijeća kantona Züricha, autor njegova građanskoga zakonika. Osnivač Instituta… Nastavi čitati
Jack Kerouac
Kerouac, Jack (pravim imenom i prezimenom Jean-Louis Kérouac), američki književnik (Lowell, Massachusetts, 12. III. 1922 – St. Petersburg, 21. X. 1969). Proslavio se kao jedan od vodećih pisaca američke → beat generacije. Njegovi… Nastavi čitati
Augereau, Pierre François Charles, francuski maršal (Pariz, 21. X. 1757 – La Houssaye, 12. VI. 1816). Od 1792. časnik u revolucionarnoj vojsci. Sudjelovao u borbama u Španjolskoj (1794–95), Italiji (1796–97) i u napoleonskim ratovima. Poslije… Nastavi čitati
Rostovcev, Mihail Ivanovič, rus. povjesničar i arheolog (Kijev, 28. X. 1870 – New Haven, 21. X. 1952). Sveuč. prof. u Petrogradu, nakon emigracije iz Sovj. Saveza u Madisonu i New Havenu. Proučavao civilizaciju sred. Rusije… Nastavi čitati
Below, Georg von, njemački povjesničar (Königsberg, danas Kaliningrad, Rusija, 19. I. 1858 – Badenweiler, 21. X. 1927). Sveučilišni profesor u Münsteru, Tübingenu i Freiburgu. Istraživao povijesni razvoj njemačkih gradova, djelovanje obrtničkih korporacija, talijansku politiku njemačkih… Nastavi čitati
F. H. Drouais Madam Drouais, umjetnikova žena, Louvre, Pariz
Drouais, François Hubert, franc. slikar (Pariz, 14. XII. 1727 – Pariz, 21. X. 1775). Učenik oca Huberta i F. Bouchera. Gl. rokoko slikar i portretist značajnih ličnosti iz umjetničkog života i iz dvorskih krugova Luja… Nastavi čitati
Shawn, Ted, amer. plesač, koreograf i plesni pedagog (Kansas City, 21. X. 1891 – Orlando, 9. I. 1972). Debitirao 1911. u Denveru, vodio vlastite plesne škole i plesne trupe. Sa suprugom Ruth Saint Denis osnovao… Nastavi čitati
Georg Solti
Solti, Georg (György), mađ. i engl. dirigent i pijanist (Budimpešta, 21. X. 1912 – Antibes, 5. IX. 1997). Glazb. izobrazbu stekao u Budimpešti. God. 1930–39. dirigent Drž. opere u Budimpešti, međunar. karijeru započeo 1935. na Salzburškom festivalu, 1939. emigrirao… Nastavi čitati
Avery, Oswald Theodor, američki bakteriolog (Halifax, Kanada, 21. X. 1877 – Nashville, 20. II. 1955). Jedan od začetnika imunokemije. Njegova su fundamentalna istraživanja omogućila kasnijim znanstvenicima da razjasne problem genetskoga koda.
V. Kovačić, Burza, danas zgrada Narodne banke Hrvatske, Zagreb
Kovačić, Viktor, hrvatski arhitekt (Ločka Vas, kraj Huma na Sutli, 28. VII. 1874 – Zagreb, 21. X. 1924). Značajan kao arhitekt, pisac i pedagog; njegova djelatnost označuje početak primjene modernog izraza u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi. Studij arhitekture… Nastavi čitati
Patrick Kavanagh
Kavanagh, Patrick, irski književnik (Inniskean, 21. X. 1904 – Dublin, 30. XI. 1967). Pisao pjesme, romane i knjiž. kritike. Najčešće zaokupljen prikazivanjem života na irskom selu. Važ. djela: poema Velika glad; Duša na prodaju… Nastavi čitati
Brandes, Carl Edvard Cohen, danski književnik (Kopenhagen, 21. X. 1847 – Kopenhagen, 20. XII. 1931). Prevoditelj, kritičar, esejist i dramatičar. S bratom Georgom jedna od najaktivnijih ličnosti danske kulture na prijelazu stoljeća. U politici zastupao lijeve ideje, a u… Nastavi čitati
Foote, Samuel, engleski dramatičar i glumac (Truro, kršten 27. I. 1720 – Dover, 21. X. 1777). Pisao duhovite kazališne komade uglavnom upućene na aktualne događaje. Kao glumac poznat po karikiranju poznatih ličnosti. Važnija djela: Ukus; Englez u Parizu; Autor.
Krešić, Andrija, hrv. filozof (Vihovići, kraj Mostara, 21. X. 1921). Prof. filozofije u Sarajevu, zatim voditelj Instituta društv. znanosti i Instituta za proučavanje radničkog pokreta u Beogradu. Bavi se općom humanističkom problematikom i os. rasvjetljavanjem temelja staljinističkih… Nastavi čitati
Roscher, Wilhem, njem. ekonomist (Hannover, 21. X. 1817 – Leipzig, 4. VI. 1894). Prof. polit. ekonomije 1844. u Göttingenu, zatim do kraja života u Leipzigu. Jedan od najvažnijih ekonomista svojeg vremena i jedan od utemeljitelja… Nastavi čitati
Wacław Franciszek Sierpiński
Sierpiński, Wacław Franciszek, poljski matematičar (Varšava, 14. III. 1882 – Varšava, 21. X. 1969). Profesor u Lavovu (1908–14) i Varšavi (1919–60). Znatno pridonio teorijama skupova, brojeva i funkcija te topologiji. Osobito istraživao aksiom izbora i… Nastavi čitati
Sturdza, Dimitrie, rumunjski političar i povjesničar (Miclauseni, Moldavija, 10. III. 1833 – Bukurešt, 21. X. 1914). Odvjetak ugledne moldavske boljarske obitelji. Tajnik kneza Alexandrua Ioana Cuze; pridonio njegovu svrgavanju 1866. i dolasku na prijestolje Karla I. Od 1891. vođa… Nastavi čitati
Leffler, Anne Charlotte, šved. književnica (Stockholm, 1. X. 1849 – Napulj, 21. X. 1892). Prikazivala život gornjih slojeva šved. građ. društva i zalagala se za emancipaciju žena. Djela: zbirka pripovijedaka Iz života, drame i… Nastavi čitati
Karlo VI. Ludi (Voljeni)
Karlo VI. Ludi (Voljeni), franc. kralj (Pariz, 3. XII. 1368 – Pariz, 21. X. 1422). Sin → Karla V. Mudrog. Okrunjen 1380. Tijekom njegove malodobnosti državom su upravljali njegovi stričevi i ujak. Samostalno zavladao… Nastavi čitati
G. P. Pannini Interijer Santa Maria Maggiore u Rimu, Sankt Peterburg, Ermitaž
Pannini (Panini), Giovanni Paolo, tal. slikar i arhitekt (Piacenza, 1691. ili 1692 – Rim, 21. X. 1765). U Rimu izrađivao dekoracije za palače. Slikao i u bakropisu izrađivao grad. vedute i ant. ruševine s istančanim smislom za… Nastavi čitati
Horatio Nelson
Nelson, Horatio, brit. admiral (Burnham Thorpe, 29. IX. 1758 – kraj Trafalgara, 21. X. 1805). Značajno utjecao na pom. taktiku svojega doba primjenom koncentracije snaga. U mornarici od 12. g. a kapetan u 21. … Nastavi čitati
Ludovico Antonio Muratori
Muratori, Ludovico Antonio, tal. povjesničar i pisac (Viguola, 21. X. 1672 – Modena, 23. I. 1750). Svećenik; predstojnik (od 1695) biblioteke Ambrosiane u Milanu i od 1700. arhivist na dvoru vojvoda Este u Modeni. Glasovit… Nastavi čitati
Eggeling, Viking, šved. slikar i filmski redatelj (Lund, 21. X. 1880 – Berlin, 19. V. 1925). Započeo studij slikarstva u Milanu; član ciriške grupe Dada. Zajedno s H. Richterom eksperimentirao u povezivanju slikarstva s glazbom.… Nastavi čitati
Znate li koga ili što predstavljaju ove ilustracije?
Provjerite svoje znanje