Na današnji dan
(27. 05.)
Knudsen, Martin Hans Christian, danski fizičar i oceanograf (Hansmark, 15. II. 1871 – Gentofte/Kopenhagen, 27. V. 1949). Profesor (1912–41) i rektor (1927) Sveučilišta u Kopenhagenu, član Danske akademije znanosti (od 1909). Jedan od osnivača Međunarodnoga savjeta za… Nastavi čitati
Durey, Louis Edmond, francuski skladatelj (Pariz, 27. V. 1888 – Valtére, kraj St. Tropeza, 3. VII. 1979). Godine 1917. sa Satieom, Auricom i Honeggerom osnovao grupu Nouveaux Jeunes, temelj grupe → Šestorica (Les Six).… Nastavi čitati
Grassi, Giovanni Battista, talijanski parazitolog i komparativni anatom (Rovellasca, kraj Coma, 27. V. 1854 – Rim, 4. V. 1925). Diplomirao medicinu u Paviji 1878. Sveučilišni profesor u Cataniji i Rimu. Proučavao malariju te objasnio čitav… Nastavi čitati
Barth, John Simmons, američki književnik (Cambridge, Maryland, 27. V. 1930). Vodeći američki metafikcionalist. U svojim satiričnim romanima, punim humora i narativne zaigranosti, rabi različite tradicionalne pripovjedne oblike. Važnija djela: romani Ploveća opera; Kraj puta; Trgovac duhanom; Giles,… Nastavi čitati
R. Tajder, Sveučilišni centar u Beču
Tajder, Radovan, hrvatski arhitekt (Zagreb, 27. V. 1945). Završio Arhitektonski fakultet u Zagrebu 1970, projektirao školu u Travnom 1975. Od 1986. djeluje u Beču, autor i koautor brojnih predškolskih i školskih zgrada, te stambenih i poslovnih objekata (Sveučilišni centar).
Luciano Berio
Berio, Luciano, talijanski skladatelj (Oneglia, 24. X. 1925 – Rim, 27. V. 2003). Studirao u Milanu, usavršavao se kod → Luigija Dallapiccole u SAD-u. Godine 1953. s Brunom Madernom osnovao i do 1959. vodio Studio di… Nastavi čitati
Kussmaul, Adolf, njem. liječnik (Graben, 22. II. 1822 – Heidelberg, 27. V. 1902). Dao doprinos kliničkoj medicini otkrićem ezofagoskopa i želučane sonde. Opisao nodozni periarteritis, objasnio dijabetičku komu, uveo pojam paradoksnog pulsa.
Ravaillac, François, franc. redovnik (Touvres, 1578 – Pariz, 27. V. 1610). Gorljiv protivnik hugenota. U nastupu vjerskog fanatizma ubio (14. V. 1610) kralja Henrika IV. Navarskog, koji je Nanteskim ediktom hugenotima dao vjersku slobodu i… Nastavi čitati
Jean Calvin
Calvin, Jean, francuski vjerski reformator, osnivač → kalvinizma (Noyon, 10. VII. 1509 – Ženeva, 27. V. 1564). Pristaša Lutherove reformacije, zbog čega mora napustiti Pariz; boravi u Strasbourgu, Baselu i Ženevi, gdje osniva novu… Nastavi čitati
Enver Čolaković
Čolaković, Enver, hrv. i boš. književnik i prevoditelj (Budimpešta, 27. V. 1913 – Zagreb, 18. VII. 1976). Zbog knjiž. djelovanja u vrijeme NDH, nakon II. svj. rata vlasti mu zabranjuju objavljivanje. Zbog toga je onodobnoj… Nastavi čitati
Simon Schwendener
Schwendener, Simon, švicarski botaničar (Buchs, 10. II. 1829 – Berlin, 27. V. 1919). Sveučilišni profesor u Baselu, Tübingenu i Berlinu. Prvi utvrdio da su lišaji simbioza alga i gljiva. Otkrio mehaničke principe u građi biljaka i životinja… Nastavi čitati
John Douglas Cockcroft
Cockcroft, John Douglas, britanski fizičar (Todmorden, Yorkshire, 27. V. 1897 – Cambridge, 18. IX. 1967). Profesor u Cambridgeu. Prvi izazvao raspadanje atomske jezgre s pomoću akceleratora koji je konstruirao s → Ernestom Waltonom (Cockcroft-Waltonov generator,… Nastavi čitati
rijeka Trisuli
Nepal, država u juž. Aziji, na padinama Himalaje, graniči s Kinom (Tibet) na S i Indijom na Z, J i I; nema morske obale. Prirodna obilježja N. je zemlja u juž. Aziji, u sred. dijelu Himalaje i njezinu juž.… Nastavi čitati
Maksimilijan I. Josip, bavarski kralj (Mannheim, 27. V. 1756 – München, 13. X. 1825). Izborni knez iz vladarske kuće Wittelsbach (1799). God. 1805. ratovao protiv Habsburgovaca na strani Napoleona, 1806. uzeo naslov kralja. God. 1813.… Nastavi čitati
Henry Alfred Kissinger
Kissinger, Henry Alfred, američki politolog i političar njem. podrijetla (Fürth, 27. V. 1923). U SAD-u od 1938. Časnik u amer. vojsci 1943–46. Prof. na Harvardu 1956–71. Savjetnik predsj. Nixona i Forda za vanj. politiku i nac. sigurnost… Nastavi čitati
Deligeorgis, Epameinondas, grč. političar (Tripolis, 10. II. 1829 – Atena, 27. V. 1879). Jedan od prvaka revoluc. nac. pokreta, koji je 1862. svrgnuo s prijestolja kralja Otona. U vrijeme kralja Đure I. više puta predsj.… Nastavi čitati
Ivo Brešan
Brešan, Ivo, hrvatski književnik (Vodice, 27. V. 1936). Književnu karijeru započinje pripovijetkama i esejima, ali će se u potpunosti književno afirmirati kao dramatičar osobito komadom Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, čija će obilježja (intertekstualnost, dinamičnost radnje, živ… Nastavi čitati
Turska, država u jugoist. Europi i jugozap. Aziji, graniči s Grčkom i Bugarskom na SZ, Gruzijom na SI, Armenijom, Azerbajdžanom i Iranom na I, Irakom na JI i Sirijom na J; ima 7200 km morske obale.Prirodna obilježjaGeološki… Nastavi čitati
Scott-Heron, Gil, američki pjesnik i glazbenik (Chicago, 1. IV. 1949 – New York, 27. V. 2011). Isprva radikalan avangardni pjesnik koji javno čita svoje radove. Album prvijenac, Small Talk at 125th and Lennox, objavljuje 1970. Svojim politički… Nastavi čitati
Lachelier, Jules, franc. filozof (Fontainebleau, 27. V. 1832 – Fontainebleau, 18. I. 1918). Prof. u Caenu (1858–64) i Parizu od 1871. Kantovac, zagovornik spiritualističke metafizike slobode. Iz zakonitosti prirode izveo “spiritualistički realizam”. Utjecao na svoje… Nastavi čitati
Donders, Frans Cornelis, niz. fiziolog i oftalmolog (Tilburg, 27. V. 1818 – Utrecht, 24. III. 1889). Sveuč. prof. u Utrechtu. Proučavao fiziologiju i patologiju oka, napose fiziološku optiku, mane refrakcije, glaukom, uporabu cilindričnih i prizmatskih… Nastavi čitati
Lambrakis, Grigoris, grčki političar (Kerasitsa, 3. IV. 1912 – Solun, 27. V. 1963). Liječnik. Grčki rekorder u skoku udalj 1936, držao rekord do 1959. Nakon rata profesor ginekologije na Sveučilištu u Ateni. Parlamentarni zastupnik 1961–63.… Nastavi čitati
Legrenzi, Giovanni, tal. skladatelj (Clusone, kraj Bergama, kršten 12. VIII. 1626 – Venecija, 27. V. 1690). Orguljaš u Bergamu, zborovođa u Ferrari, u Veneciji dir. konzervatorija i kapelnik u crkvi sv. Marka. Uz 20 opera… Nastavi čitati
Lou(is) Gossett Jr.
Gossett, Lou(is) Jr., amer. film., kaz. i tv glumac (New York, 27. V. 1936). Afirmirao se ulogom u tv seriji Korijeni za koju je nagrađen Emmyjem (1977, M. J. Chomsky), dok mu je najpoznatiji film. nastup Oscarom… Nastavi čitati
Benveniste, Émile, francuski jezikoslovac (Alep, Sirija 27. V. 1902 – Versailles, 3. X. 1976). Bavio se općom lingvistikom, indoeuropeistikom, iranistikom (staroperzijski, avestijski, sogdijski, osetski i dr.). Važnija djela: Problemi opće lingvistike; Vokabular indoeuropskih institucija.
Znate li koga ili što predstavljaju ove ilustracije?
Provjerite svoje znanje