Narodna fronta

Narodna fronta, savez demokratskih stranaka protiv uspostave fašističkoga režima 1930-ih godina u razdoblju agresivne politike fašističke Italije i nacističke Njemačke. U organizacijama Narodne fronte u Europi najutjecajniji su bili komunisti i → Kominterna (do sporazuma Ribbentrop–Molotov). U Hrvatskoj tu su politiku zagovarali lijevi intelektualci (Krleža i dr.), a priključio joj se i dio HSS-a, te je ona i izražena u dokumentima → ZAVNOH-a. Nakon II. svjetskoga rata u svim zemljama Istočnoga bloka djelovale su organizacije Narodne fronte pod utjecajem komunističkih partija koje su u tim zemljama bile na vlasti dajući toj vlasti privid demokratičnosti. I u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji djelovala je Narodna fronta, od 1953. do 1990. pod nazivom Socijalistički savez radnoga naroda Jugoslavije (SSRNJ).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: