Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom antifašističkoga rata. Prvo zasjedanje održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima (13. i 14. VI. 1943). ZAVNOH je formalno preuzeo funkciju najvišega političkog tijela Narodnooslobodilačkoga pokreta, za predsjednika je izabran Vladimir Nazor. Drugo zasjedanje održano je u Plaškom (12–15. X. 1943), donesen je proglas o vraćanju Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom. Na trećem zasjedanju u Topuskom (8–9. V. 1944) ZAVNOH je proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom državne vlasti demokratske Hrvatske, donesena je odluka o pristupanju Hrvatske u federativnu Jugoslaviju na temelju prava na samoodređenje. Dana 14. IV. 1945. izvršna funkcija ZAVNOH-a prenesena je na prvu narodnu vladu Hrvatske koju je sastavio Vladimir Bakarić. Na četvrtom zasjedanju u Zagrebu (24–25. VII. 1945) ZAVNOH je promijenio ime u Narodni sabor Hrvatske.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: