LIČNOSTI

Zlobec, Ciril

Zlobec, Ciril, slovenski književnik i političar (Ponikve, kraj Sežane, 4. VII. 1925). Diplomirao slavistiku u Ljubljani 1953. Radio kao novinar i urednik na radiju i u časopisima (Beseda, Sodobnosti). Autor više zbirki pjesama (Pobjeglo djetinjstvo; Ljubav; Naša oaza;… Nastavi čitati

Zmajević, Matija

Zmajević, Matija, hrvatski pomorac (Perast, Crna Gora, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, 3. IX. 1735). Od 1712. u Rusiji u službi cara → Petra I. Velikog, od 1721. kontraadmiral, a 1725.… Nastavi čitati

Zmajević, Vicko

Zmajević, Vicko, hrvatski svećenik i pisac (Perast,  danas Crna Gora, 23. XII. 1670 – Zadar, 11. IX. 1745). Završio studij teologije u Rimu; od 1701. barski, od 1713. zadarski nadbiskup i apostolski povjerenik za Albaniju, Bugarsku, Makedoniju… Nastavi čitati

Znaniecki, Florian

Znaniecki, Florian, poljski sociolog (Świątniki, 15. I. 1882 – Champaign, Illinois, 23. III. 1958). Doktorirao u Krakovu. U SAD-u od 1914. do 1919. U Poznańu preuzima Katedru filozofije i sociologije, otvara Institut za sociologiju. Razvio koncept sociologije kao znanosti… Nastavi čitati

Zoe

Zoe, biz. carica (Carigrad, oko 978 – Carigrad, 1050). Kći cara Konstantina VIII., supruga Romana III. Argira. Vladala od 1028. God. 1034, nakon iznenadne smrti supruga (kojega je, čini se, Z. dala otrovati), preudala se za svojega ljubavnika Mihaela… Nastavi čitati

Zogu I., Ahmedbeg

Zogu I. (Ahmed Zogu), albanski predsjednik i kralj (Burgajet, 8. X. 1895 – Suresnes, Francuska, 9. IV. 1961). Vođa reformističke Narodne stranke (od 1919). Ministar unutarjih poslova (1920, 1921–22), rata (1921), predsjednik vlade (1922–24). Godine 1925. postao predsjednikom republike.… Nastavi čitati

Zola, Émile

Zola, Émile, francuski romanopisac (Pariz, 2. IV. 1840 – Pariz, 29. IX. 1902). Važan teoretičar i autor naturalizma, kritičar društva. Prvi veći uspjeh postiže romanom Thérèse Raquin, s temom o mržnji i dubokim nesporazumima između muškarca i žene.… Nastavi čitati

Zonara, Ivan

Zonara, Ivan, biz. pov. pisac (? o. 1075 – ?, 1150). Visoki dvorjanin na dvoru cara Aleksija I. Komnena; poslije se zamonašio i povukao iz javnog života. Autor opsežnog pregleda svj. povijesti (Epitome) od postanka svijeta do 1118, važnog… Nastavi čitati

Zoranić, Petar

Zoranić, Petar, hrvatski književnik (Zadar, 1508 – prije 1569). Autor prvoga hrvatskog izvornog romana Planine (pisan 1536, a tiskan 1569). Ljubavni lov i Vilenica, koji se spominju u Planinama, nisu sačuvani. Planine su pastirski roman s alegorijskom… Nastavi čitati

Zoričić, Milovan

Zoričić, Milovan, hrv. pravnik (Zagreb, 31. V. 1884 – Zagreb, 27. I. 1971). Studirao i doktorirao pravo u Zagrebu. Predsj. Upr. suda u Zagrebu 1929–32. i 1935–41. Povjerenik Društva naroda u vladi Saarlanda 1932–35. Nakon II. svj. rata sudac… Nastavi čitati

Zorobabel

Zorobabel (hebr. Zerubbabel), vođa žid. naroda u ←VI. st. Potomak kralja Davida, vratio dio žid. naroda u Judeju. Obnovio kult u Jeruzalemu i započeo obnovu Salamonova hrama.

Zorrilla y Moral, José

Zorrilla y Moral, José, španj. pjesnik i dramatičar (Valladolid, 21. II. 1817 – Madrid, 23. I. 1893). Jedan od gl. predstavnika španj. romantizma. Nazivaju ga pripadnikom “konzervativnoga romantizma”, jer je pisao o povijesti i prošlosti, a zanemarivao probleme svojega… Nastavi čitati

Zosim (Zosimos)

Zosim (Zosimos), biz. povjesničar (druga pol. VI. st.). Njegova Nova povijest u 6 knjiga obuhvaća rim. povijest od cara Augusta do Alarikova zauzeća Rima (410); os. je dragocjeno za razdoblje kasnoga carstva. Z. je odlučan protivnik djela kršć. apologetskih… Nastavi čitati

Zosim(os) iz Panapolisa

Zosim(os) iz Panapolisa, starogrč. mistik i alkemičar (Panopolis, danas Akhmim, Egipat, o. 350 – ?, o. 420). Napisao najstarije alkemijske knjige; rijetki su izvornici na grčkom, a prijevodi na arap. jeziku otkriveni su 1995. U spisima se prvi put… Nastavi čitati

Zoščenko, Mihail Mihajlovič

Zoščenko, Mihail Mihajlovič, sovjetski književnik (Poltava, 10. VIII. 1894 – Lenjingrad, 22. VII. 1958). Pripadao književnoj skupini Serapionova braća. Tvorac kratke, humoristične pripovijetke iz života sovjetskoga malograđanina pisane u obliku takozvanoga skaza. U nemilosti nakon II. svjetskoga rata u… Nastavi čitati

Zrinski

Zrinski, hrvatska velikaška obitelj. Odvjetak knezova Bribirskih iz roda → Šubića; nazvani prema gradu Zrinu, koji je 1347. kralj Ludovik I. Anžuvinac darovao Jurju, nećaku Mladena II. Bribirskog u zamjenu za → Ostrovicu kraj Zadra.… Nastavi čitati

Zrinski, Jelena

Zrinski, Jelena, hrvatska plemkinja (Ozalj, 1643 – Nikomedija, danas İzmit u Turskoj, 18. II. 1703). Najstarija kći → Petra IV. i → Katarine Zrinski, supruga (od 1666) moćnoga ugarskog velikaša → Ferenca I. (Franje I.)… Nastavi čitati

Zrinski, Katarina (Ana Katarina)

Zrinski, Katarina (Ana Katarina), hrvatska književnica (Bosiljevo, oko 1625 – Graz, 16. XI. 1673). Kći → Vuka II. Krste Frankapana Tržačkoga, polusestra → Frana Krste Frankapana i supruga → Petra IV. Zrinskoga. Odlučno podupirala… Nastavi čitati

Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski)

Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski), hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (Zrin ?, oko 1508 – Siget, 7. IX. 1566). Istaknuo se u borbi protiv Osmanlija kraj Beča 1529. Isprva surađuje s I. Katzianerom, pristašom Ivana Zapolje, a… Nastavi čitati

Zrinski, Nikola VII.

Zrinski, Nikola VII., hrvatski ban (Čakovec, 1. V. 1620 – Kuršanečki lug, kraj Čakovca, 18. XI. 1664). Sin hrvatsko-dalmatinsko-slavonskoga bana Jurja V. Zrinskog. Školovao se na isusovačkim učilištima u Grazu i Trnavi. Istaknuti sudionik protuturskih ratova. S bratom →… Nastavi čitati