Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija, grb
Vukovarsko-srijemska županija, terit.-adm. jedinica, ist. Hrvatska; 2448 km2, 204 768 st. Najistočnija hrv. županija; Rađevac (19°27’ i.g.d.) najistočnija točka Hrvatske. Leži u zap. Srijemu, između Dunava i Save. Graniči s Osječko-baranjskom županijom na S i SZ, Brodsko-posavskom na Z te s državama Srbijom na I te BiH na J. Sjedište županije Vukovar. Pretežno nizinsko područje; prema S izdižu se obronci Fruške gore, a prema Z Dilj. Najvažnije rijeke: Dunav, Sava, Vuka, Bosut. Klima je umjereno kontinentalna; prosj. godišnja temperatura 11 °C. Prosj. godišnja količina padalina o. 700 mm. Bogatstvo šuma. Poljoprivreda; uzgoj kukuruza, pšenice, suncokreta, šećerne repe, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo. Ležišta nafte i plina te gline, pijeska i šljunka. Prehr., drvna, tekst., ind. obuće, građev. materijala. Razvijena cestovna i želj. mreža. Riječni promet. Turizam; bogato kult.-pov. naslijeđe. Zaštićene šume hrasta lužnjaka Loža kraj Županje i Radiševo kraj Vrbanje. Najvažnija naselja: Vukovar, Vinkovci, Ilok i Županja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: