Otok

Otok, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 24 km jugoistočno od Vinkovaca i 22 km sjeveroistočno od Županje. Leži na Istočnohrvatskoj ravnici u Bosutskoj Posavini na 90 m nadmorske visine. Grad ima 4694, a gradsko upravno područje 6343 stanovnika (2011). Smješten je uz cestu i željezničku prugu Vinkovci–Gunja–Brčko (BiH). Poljoprivreda. Šumarija; u okolici hrastove šume. Proizvodnja građevinskoga materijala i obuće. Kasnobarokna župna ckva sv. Antuna Padovanskog (1784; srušena i nova izgrađena 1979; inventar s kraja XIX. i početka XX. st. zaštićeno je kulturno dobro). Na arheološkom lokalitetu Gradina otkriveno je neolitičko naselje (sopotska kultura) opasano jarkom te slavenska nekropola iz razdoblja kraja VIII. i početka IX. st. (kesteljska kultura; zaštićeno kulturno dobro). Suvara (mlin s mlinarevim stanom; izgrađen početkom XIX. st.; zaštićeno kulturno dobro). Zbirka etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta Josipa Bašića (613 predmeta iz XIX. i s početka XX. st.).