Vukovar

Vukovar, panorama
Vukovar, grad te gradsko upravno i županijsko središte u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 22 km sjeveroistočno od Vinkovaca. Leži na utoku Vuke u Dunav, na 108 m nadmorske visine. Riječna luka. Cestama i željeznicom povezan s Osijekom, Vinkovcima državna cesta D2, Osijek–Vukovar–Ilok i željeznička pruga Osijek–Dalj–Vukovar–Vinkovci). Naseljen je od pretpovijesti. Poljoprivredna okolica; vinogradarstvo, stočarstvo. Prehrambena, tekstilna i industrija obuće. Turizam. Nekoliko fakulteta. Muzej Lavoslava Ružičke (1977), rodna kuća Lavoslava Ružičke (kasnohistoricistička građevina, izgrađena oko 1890). Muzej novije povijesti, gradski muzej; galerije slika. Dvorac Eltz (građen 1749–51; gospodarske zgrade iz 1782), mali dvor Eltz (poznat i kao vila Knoll; izgrađen oko 1860), mauzolej obitelji Eltz (neobarokna jednobrodna kapela Uzašašća Kristova; građena 1907–09), crkve iz XVIII. st., franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova, barokne palače. Oko 2 km jugoistočno od grada arheološko je nalazište Vučedol (starčevačka, badenska, bostolačka, vučedolska i belegiška kultura); zaštićeno kulturno dobro. Poznat po prvim radničkim demonstracijama potkraj XIX. st. Tragovi pretpovijesne naseljenosti (neolitik). U srednjem vijeku župa Vukovo; u XIII. st. naselje je dobilo status slobodnoga kraljevskoga grada, sjedište Vukovarske županije. Od XIV. st. razvija se kao trgovište. Nakon povlačenja Osmanlija potkraj XVII. st. naseljuje se novo stanovništvo. Obnovom županija u XVIII. st. postao je sjedište Srijemske županije. Za Domovinskoga rata, velikosrpske snage su od 1. VIII. do 19. XI. 1991. uporno bombardirale grad tako da je u cijelosti uništen, zajedno sa svim kulturnim spomenicima, a nakon ulaska u grad hrvatsko je stanovništvo masakrirano ili protjerano. Nakon reintegracije 15. I. 1998. vraćena je hrvatska vlast, a 2003. i veći dio otuđenih umjetnina. Grad se obnavlja. Memorijalni parkovi: spomen park Dudik (1941–43; uređen 1980), memorijalno groblje žrtava iz Domovinskoga rata (1998–2000) i spomen-područje Ovčara (početak listopada 1991; uređen 2006).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: