Ilok

Ilok
Ilok, grad i središte gradskog upravnog područja, Vukovarsko-srijemska županija, Srijem, 35 km jugoistočno od Vukovara. Smjestio se podno Fruške gore, na 133 m nadmorske visine. Grad ima 5072, a gradsko upravno područje 6767 stanovnika (2011). Pristanište na desnoj obali Dunava. Na državnoj cesti D2 (Vukovar–Ilok); granični prijelaz sa Srbijom. Središte fruškogorskoga vinogradarstva; vinarstvo (Iločki podrumi). Drvna (namještaj) i tekstilna industrija. Tragovi naselja iz pretpovijesti. U antičko doba uporište dunavskoga limesa (Cuccium). U srednjem vijeku nastaje velika utvrda Újlak (mađarski: Novi stan) opasana zidinama (dijelom očuvanima do danas). Važno trgovačko-prometno čvorište i sjedište moćne slavonske velikaške obitelji knezova Iločkih. Mjesto pokopa franjevca sv. Ivana Kapistrana, branitelja Beograda od Osmanlija (1456), čiji grob postaje važno hodočasničko odredište. Slobodni kraljevski grad 1525. Pod osmanskom vlašću od 1526. (sjedište kadiluka i Srijemskoga sandžaka; prometno važna skela na Dunavu). Oslobođenjem od osmanske vlasti (1697) dolazi u posjed knezova Odescalchija, koji na mjestu staroga kaštela podižu barokni dvorac. Ostaci (temelji) dviju gotičkih bazilika; jednobrodna crkva sv. Ivana Kapistrana najprije je barokizirana, a 1907. ponovno gotizirana (H. Bollé). Uza sjeverne zidine prigrađena je barokna kurija Brnjaković. Muzej. Za Domovinskoga rata od listopada 1991. do 15. I. 1998. pod srpskom okupacijom. Rodno mjesto hrvatskoga književnika, jezikoslovca i prevoditelja Julija Benešića.