biofizika

biofizika, interdisciplinarna znanost koja povezuje fiziku i biologiju; biološke pojave, strukture i organizaciju objašnjava fizikalnim načelima, zakonima i metodama od razine biomakromolekula do organizama. Među prve biofizičare ubrajaju se → Luigi Galvani (1786) – istraživanje učinka statičkog elektriciteta na mišiće žabe – i → Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1842) – koji proučava kontrakcije mišića živčane kondukcije, a velik doprinos biofizici dali su → Erwin Schrödinger (1943), → Max Delbrück (1949), → Max Perutz, → John Kendrew i dr. Biofizika se u Hrvatskoj počinje razvijati 1960-ih godina (→ Vale Vouk, → Siniša Maričić), a danas se istraživanja provode  na sveučilištima u Zagrebu i Splitu te Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: