Delbrück, Max

Max Delbrück
Delbrück, Max, američki fizičar i biolog njemačkoga podrijetla (Berlin, 4. IX. 1906 – Pasadena, 9. III. 1981). Diplomirao astrofiziku, bavio se teorijskom fizikom, da bi se sredinom 1930-ih posvetio biokemiji i genetici. Profesor  na Sveučilištu Vanderbilt u Californiji. Jedan od pionira molekularne genetike, za rad na bakteriofagima 1969. godine podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu s → Alfredom Dayom Hersheyem i → Salvadorom Edwardom Luriom.