Perutz, Max Ferdinand

Max Ferdinand Perutz
Perutz, Max Ferdinand, britanski biokemičar i molekularni biolog austrijskoga podrijetla (Beč, 19. V. 1914 – Cambridge, 6. II. 2002). Proučavao X-difrakciju proteina (1953) i otkrio (1959) molekularnu strukturu hemoglobina. Podijelio Nobelovu nagradu za kemiju 1962. sa → J. C. Kendrewom, koji je otkrio strukturu mioglobina. U Cambridgeu osnovao laboratorij za molekularnu biologiju i bio mu na čelu (1962–79).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: