Avery, Oswald Theodor

Avery, Oswald Theodor, američki bakteriolog (Halifax, Kanada, 21. X. 1877 – Nashville, 20. II. 1955). Jedan od začetnika imunokemije. Njegova su fundamentalna istraživanja omogućila kasnijim znanstvenicima da razjasne problem → genetičkoga koda. Sa suradnicima → M. McCartyjem i Colinom MacLeodom objavio rad o ulozi deoksiribonukleinske kiseline (DNK) kao nositelja genetičke informacije.