Ayer, Alfred Jules

Ayer, Alfred Jules, engleski filozof (London, 29. X. 1910 – London, 28. VI. 1989). Jedan od glavnih predstavnika logičkog pozitivizma i analitičke filozofije uopće. Nastavljajući misao → Bertranda Russella i tzv. Bečkoga kruga, zastupa mišljenje da su iskazi koji se ne mogu iskustveno dokazati besmislica, a za objašnjenje istine upotrebljava metodu tzv. lingvističke analize. Glavna djela: Jezik, istina i logika (1936), Istraživanja o empirijskoj spoznaji (1940), Problem spoznaje (1956), Izvori pragmatizma (1968), Središnja pitanja filozofije (1973).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: