Baader, Ottilie

Baader, Ottilie, njemačka političarka (Frankfurt na Odri, 30. V. 1847 – Berlin, 24. VII. 1925). Tvornička radnica. Prvakinja socijalističkog ženskog pokreta u Njemačkoj. Izabrana za glavnu zastupnicu socijalističke organizacije žena 1900–08. Autobiografija Željezni put, 1921.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: