Baal

Baal (hebrejski: ba’al gospodar, gospodin), kod starih zapadnosemitskih naroda (Aramejaca, Feničana, Kanaanaca) bog zemlje i plodnosti. Bogovi su smatrani gospodarima nekoga kraja, grada ili plemena, pa su lokalna božanstva nazivana npr. Baal sidonski; prikazivan je u obliku bika, a častili su ga na uzvisinama ljudskim žrtvama i orgijama. Njegovo štovanje rašireno je i u Babiloniji, Siriji i Egiptu, a štovali su ga i mnogi izraelski kraljevi, zato se starozavjetni proroci u Bibliji odlučno bore protiv njega kao lažnog boga. S Baalom su povezana mnoga osobna imena. Izraz Baalov svećenik uzima se u smislu: podmukao svećenik.