Babbitt, Milton Byron

Milton Byron Babbitt
Babbitt, Milton Byron, američki skladatelj i glazbeni pisac (Philadelphia, 10. V. 1916−New Jersey, 29. I. 2011). Na Sveučilištu Princeton studirao matematiku, koju je do 1938. i predavao. Potom profesor glazbe i na sveučilištima Columbia i Princeton. Ugledni američki glazbeni avangardist. Sklada u 12-tonskom sustavu, služi se elektroničkim napravama (sintesajzer, magnetofonska vrpca). Autor djela za orkestar, komornih, klavirskih, solističkih vokalnih, zborskih, elektroničkih skladbi (Composition for Synthesizer, Correspondences za gudaći orkestar i sintesajzer) i filmske glazbe. Objavio mnogo članaka i studija te monografija (Bartokovi kvarteti; Elektronička glazba; Varese; Schönberg).