Locarnski sporazumi

Locarnski sporazumi, ugovori koje je, u duhu načela Društva naroda, od 5. do 16. X. 1925. Njemačka potpisala s Francuskom, Belgijom, Čehoslovačkom i Poljskom (sa svakom zemljom posebno), uz nazočnost Vel. Britanije i Italije, u cilju otklanjanja ratne opasnosti u Europi i rješavanja prijepora između tih država mirnim sredstvima (arbitraža ili Stalni sud međunar. pravde). Najvažniji je tzv. Rajnski pakt kojim Njemačka, Francuska i Belgija uzajamno jamče nepovredivost granica, a Njemačkoj se priznaje razvojačenje Rajnske oblasti. Dogovorene su i konvencije kojima Francuska, Vel. Britanija i Italija jamče Čehoslovačkoj i Poljskoj cjelovitost u slučaju da ih napadne Njemačka, jer je potonja odbila proširiti ugovor i na svoje ist. područje (tzv. Istočni Locarno). Na osnovi L. s. Njemačka je primljena u Društvo naroda, čime je bilo omogućeno popuštanje zategnutih međunar. odnosa. L. s. poništio je Hitler zauzećem Rajnske oblasti 1936, a potom i napadom na Čehoslovačku (1938) i Poljsku (1939).