Huang Hai

Huang Hai (hrv. Žuto more), rubno more Tihog oceana. Naziv dobilo zbog žute boje prapora kojega donosi r. Huang He u velikim količinama. Nalazi se između Kine na Z i S, Sjev. i Juž. Koreje na I i Kineskog mora na I. Kroz prolaz Bohai povezano je sa zaljevima Bo Hai i Liaodong. Sjeveroist. dio mora čini Korejski zaljev. Plitko more najveće dubine 80 m. Najveće širine 640 km. Najznačajnije rijeke koje utječu u Huang Hai: Huang he, Yulu i Han. Na prostoru ispred korejske obale velik broj malih otoka, a u blizini kin. obale nalazi se velik broj pješčanih prudova. Gl. luke: Yantai, Dalian, Tientsin, Qingdao i Yingkou u Kini, Namp’o u Sjev. Koreji i Inch’on u Juž. Koreji.