Bagrjana, Elisaveta

Bagrjana, Elisaveta (pravo prezime Belčeva), bugarska pjesnikinja (Sofija, 29. IV. 1893 – Sofija, 24. III. 1991). U lirici dominiraju motivi ljubavi, djetinjstva te krajolika, kao i intimistički ugođaji. Važnije zbirke: Vječna i sveta; Zvijezde mornara; Srce ljudsko; Pet zvijezda.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: