Wrexham

Wrexham (velški Wrecsam), gl. grad istoimene grofovije (498 km2, 132 000 st.) na SI Walesa, 40 km j od Liverpoola; 44 000 st. Industr. i trg. središte rudarskog područja sjeveroist. Walesa. Ind. automob. dijelova, optičkih vlakana, farmaceutska, elektron., prehr., kem. ind. Obrazovni institut. Crkva St. Giles (XV. st., obnovljena poč. XX. st.) uz koju se nalazi grob E. Yalea (preminuo 1721), osnivača amer. Sveučilišta Yale u New Havenu. Snažan razvoj doživljava tijekom XIX. st. kada se otvaraju željezare (vezano za obližnje ugljenokope), pogoni za preradu kože i pivovare.