bajanje

bajanje (praslavenski: bajati pripovijedati, govoriti) 1. Pričanje, kazivanje. 2. Čaranje, vračanje (kajkavski: copranje), u pučkom vjerovanju upotreba magijskih govornih formula ili radnji radi liječenja i skidanja uroka ili stupanja u doticaj s nadnaravnim bićima i silama. Bajale su obično žene koje su nad bolesnikom kazivale “čarobne”, magijske, drugima nerazumljive, riječi (→ bajalica) i pritom prelijevale vodu iz jedne u drugu posudu, bacale u vodu gorući ugljen ili žeravicu, križale nožem, usijanim žaračem i sl.