Baker, Samuel White

Baker, Samuel White, britanski istraživač (London, 8. VI. 1821 – Sanford Orleigh, Devon, 30. XII. 1893). Istražujući područje izvora Nila, zajedno sa suprugom Florence (Barbara Maria von Sass; mađarski Flóra Sass) otkrio je i imenovao → Albertovo jezero, te otkrio vezu između Albertova i Viktorijina jezera. O svojim putovanjima pisao je u knjigama Osam godina lutanja po Ceylonu (1855), Abesinijski pritoci Nila (1867) i dr.