Balanchine (Balančivadze), George

George Balanchine
Balanchine, George (pravim imenom Georgij Balančivadze), ruski i američki plesač i koreograf (Sankt Peterburg, 22. I. 1904 – New York, 30. IV. 1983). Otac mu je bio istaknuti gruzijski skladatelj  Meliton Balančivadze (1862–1937), jedan od utemeljitelja gruzijske opere. Georgij se školovao u baletnoj školi u rodnome gradu, 1924. dolazi u Pariz i postaje član trupe Les Ballets russes. Nakon njezina raspuštanja 1929. djeluje u Kopenhagenu i Londonu, u Monte Carlu 1933. osnovao The School of American Ballet i trupu Ballet 1933. Iste godine odlazi u SAD, postaje direktor American Ballet Theatrea, koreograf u Metropolitanu i nizu američkih baletnih trupa, 1947. u pariškoj Operi, po povratku u SAD vodi New York City Ballet. Gostovao u svim većim gradovima SAD-a i Europe, postao najistaknutiji predstavnik baletnoga neoklasicizma. Najpoznatije koreografije (izbor): Concerto barocco (Bach), Četiri temperamenta (Hindemith), Žar ptica, Igra karata, Apolon predvodnik muza, Orfej, Agon (Stravinski), Izgubljeni sin (Prokofjev). Objavio više članaka o baletnoj umjetnosti.