Balmer, Johann Jakob

Balmer, Johann Jakob, švicarski fizičar i matematičar (Lausen, 1. V. 1825 – Basel, 12. III. 1898). Našao empirijsku formulu, vrlo važnu u razvoju kvantne fizike, za izračunavanje valnih duljina linija u vidljivu dijelu vodikova spektra (Balmerova serija, 1885) koju je → Niels Bohr (1913) protumačio u okviru svojega modela atoma.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: