Baluba (Luba)

Baluba (Luba), etnička skupina uz rijeku Kongo, pretežno u Katangi i Kasai, DR Kongo. Oko 5, 6 milijuna pripadnika koncem 20. stoljeća. Kršćani, ali su sačuvali i pretkršćanske kultove (predaka, prirode). U srednjem vijeku imali su državu. Poljodjeljci, lovci, trgovci, kovači. Poznati po umjetnički izrađenim minijaturnim skulpturama predaka, maskama i predmetima od bjelokosti. → Bantu