Bandunška konferencija

Bandunška konferencija, skup 29 afro-azijskih država u Bandungu, Indonezija, 18–24. IV. 1955, koje su se suprotstavile kolonijalizmu i imperijalizmu i založile za neutralnost prema vojnim i političkim blokovima. Deklaracija o miru i sigurnosti u svijetu sadrži pet načela miroljubive koegzistencije: uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta i suverenosti; izbjegavanje agresije; nemiješanje u unutarnje poslove drugih; jednakost i uzajamna korist; mir, koegzistencija i gospodarska suradnja.