Blok, Aleksandr Aleksandrovič

Aleksandr Aleksandrovič Blok
Blok, Aleksandr Aleksandrovič, ruski književnik (Petrograd, 28. XI. 1880 – Petrograd, 7. VIII. 1921). Jedan od vodećih ruskih simbolista. Pod utjecajem filozofije Vladimira Solovjeva. Poeziju mu u ranijoj fazi obilježava učestalost motiva žene i ženstvenosti (Pjesme o divnoj dami; Neznanka), da bi poslije sve više prevladavale katastrofičke slutnje uz aktualne ruske teme. Svjetski mu je poznata poema Dvanaestorica (1918), nadahnuta revolucionarnim zbivanjima u Rusiji. Liriku mu karakterizira izrazita metaforičnost i naglašena melodioznost stiha, kao i snažna opreka između stvarnog i izmaštanog svijeta.