Bubulina (Bouboulina), Laskarina

Bubulina (Bouboulina), Laskarina, grč. političarka (Istanbul, 11. V. 1771 – otok Spetses, 22. V. 1825). Bogata zemljoposjednica, članica tajnog društva grčkih rodoljuba → Heterija. Sudjelovala u pripremi grčkog ustanka protiv Turske 1821; opremila i naoružala tri ratna broda. Sa svoja dva sina i zetom pošla u borbu protiv Turaka, u kojoj je i poginula.