Baronio (Baronius), Cesare

Baronio (Baronius), Cesare, talijanski crkveni povjesničar (Sora, Frosinone, 31. X. 1538 – Rim, 30. VI. 1607). Oratorijanac, ispovjednik pape Klementa VIII.; od 1596. kardinal, a Vatikansku knjižnicu vodi od 1597. Glavno djelo: Crkveni ljetopisi od Kristova rođenja do godine 1198, 12 knjiga, 1588–1607, nastalo je na poticaj papa kao odgovor na protestantsku crkvenu povijest Magdeburške centurije, koju je započeo i redigirao → Matija Vlačić Ilirik. Unatoč mnogim manjim faktografskim pogreškama, Baronijevo je djelo jedno od prvih velikih kritičkih historiografskih djela novovjekovlja uopće i važan izvor za proučavanje povijesti Katoličke crkve i mnogih naroda. Njegov Ljetopis nastavljaju Abraham Bzowski, Henri De Sponde, Odorico Rinaldi, Giacomo Laderchi i August Theiner.