Barthou, Louis

Barthou, Louis, francuski političar (Oloron-Sainte-Marie, 25. VIII. 1862 – Marseille, 9. X. 1934). Predsjednik vlade (1913), ministar rata (1920), potpredsjednik vlade i ministar pravde (1926). Kao ministar vanjskih poslova upozoravao na opasnost od Hitlerove Njemačke i smatrao da je potrebno započeti suradnju Francuske sa SSSR-om. Djelovao na stvaranju Istočnoga pakta između Čehoslovačke, Poljske i Kraljevine Jugoslavije. Poginuo u atentatu na jugoslavenskoga kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseilleu.