Bazargan, Mehdi

Bazargan, Mehdi, iranski političar (Teheran, IX. 1907 – Zürich, 20. I. 1995). Studirao u Parizu; profesor i dekan na Tehnološkom koledžu u Teheranu. Premijer → Mohammad Mosadek postavio ga je za direktora nacionalizirane naftne industrije 1951–53; nakon povratka šaha više puta uhićivan, osnovao Nacionalni pokret otpora 1953. i Iranski nacionalno-oslobodilački pokret 1961. Prvi predsjednik vlade Islamske republike Irana 1979, nakon šahova pada. Zastupnik u medžlisu (parlamentu) 1979–83.