Bates, Kathy

Kathy Bates
Bates, Kathy (punim imenom i prezimenom Kathleen Doyle Bates), američka filmska i kazališna glumica (Memphis, Tennessee, 28. VI. 1948). Za ulogu u kazališnoj predstavi Frankie i Johnny u Clair de Lune (1987) nagrađena Obiejem. Krupne građe i simpatična lica, svjetsku slavu stekla je Oscarom nagrađenom ulogom poremećene nasilne žene u filmu Misery (1990) Roba Reinera. Ostali važniji filmovi: Pohane zelene rajčice (1991), Dolores Clairborne (1995), Titanic (1997).